Procesguide
ANDRE
OPGAVER

​Eksemplerne nedenfor viser lidt om min måde at håndtere nogle andre opgavetyper. 

Jeg har en stor faglig ballast - samt evnen til hurtigt at lære nyt, når opgaven kræver det. Jeg arbejder ret effektivt, og alligevel med ro, omhu og stor lydhørhed.

BEBYGGELSESPLAN OG BYGGEMODNING

LOKALPLANER

BRUGERPROCESSER